Eines: 6 - Un bon llibre val més que mil imatges

Un bon llibre val més que mil imatges
Dues raons ens fan canviar la dita: “una imatge val més que mil paraules”, per la que dóna títol a aquestes línies. La primera, perquè la lectura implica un seguit d’aspectes positius en el desenvolupament de la personalitat que són importants. La segona perquè avui, immersos com estem en la cultura de la imatge i el so, hi ha una substitució alarmant de l’hàbit de lectura pel de veure la televisió, que exigeix una campanya seriosa a favor del llibre.
La lectura promou en els seus addictes unes actituds determinades. El lector de llibres exercita l’esperit de descobridor sabent trobar el de valuós que hi ha en el que han escrit altres. És un aventurer que sap ficar-se en el món i les idees d’una altra persona, l’autor, valorant-les i acceptant-les si cal.

Les imatges que dóna la televisió provoquen sensacions més o menys instintives, de vegades molt fortes, però a causa de la velocitat en què es  donen i al poc esforç que costen, el seu arrelament és normalment minso. En un mateix telenotícies i amb pocs segons, podem passar de veure imatges de misèria o guerra a les escenes més frívoles. Això produeix una certa impermeabilitat. Les imatges rellisquen per la superfície de la nostra sensibilitat sense aprofundir-les. El llibre, en canvi, com exigeix més esforç, mou a exercitar la capacitat de reflexió i discerniment i permet retenir millor tots els seus continguts i a valorar-los.

Un bon llibre ofereix idees i aquestes proporcionen ideals que ordenen la voluntat a aconseguir-los. Les imatges, les imatges televisives, moltes vegades només proporcionen atractius sensibles per al desenvolupament de desitjos. Per això, a mesura que la televisió substitueix la lectura els ideals de superació van sent substituïts en part pels desitjos de coses.

El llibre, com amic pacient i fidel, és un recurs al qual podem acudir amb la seguretat que posarà en marxa els mecanismes que humanitzen l’home i el fan més comprensiu i equilibrat. La lectura necessita dues condicions imprescindibles: silenci i tranquil•litat d’esperit. És una activitat senzilla per a la qual només es necessita elegir bé el llibre adequat a la persona i al moment, entrar a les seves pàgines i viure’n, dins, una particular aventura de la qual sortirem reconfortats.

La lectura proporciona a més a més un enriquiment del vocabulari i del llenguatge oral i escrit que és un vehicle de transmissió cultural fonamental. L’adquisició de l’hàbit de la lectura amb els que li són inherents: expressió oral i escrita, capacitat de comprensió, d’anàlisi, de reflexió, de discerniment, interès per conèixer,... incideix de forma clara en la capacitat d’estudi. Un bon lector acostuma a ser un bon estudiant.

Els pares tenen una tasca important per tal de fomentar l’hàbit de lectura dels seus fills. Una tasca que comença ben aviat. Potser comprant, junt amb el diari del diumenge, còmics pels més petits, per iniciar-los de manera agradable en l’hàbit de llegir. Com sempre, els pares hauran d’anar per endavant amb l’exemple. Si no es veu llegir els pares, el llibre queda com una cosa purament escolar. Si no hi ha un clima familiar de lectura serà difícil que aquesta arreli en els fills. Per aconseguir-ho s’haurà de respectar uns moments propis per la lectura, suggerint bons llibres i provocant el comentari posterior.

Trobar el plaer de la lectura, no solament és un divertiment sinó un mitjà eficaç per trobar-se amb un mateix i créixer cap endins. Si comptem les hores dedicades  a altres coses, veurem que la lectura d’un llibre es pot conformar amb menys i, en canvi, ens donarà molt més.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Educar: 1- Arrels i ales

Conte de Nadal: Sortir-se'n del guió.

Pares: 9 - Cóm es perd la confiança dels fills?