Eines: 8 - Temperament i caràcter 1

Temperament i caràcter -1

No tothom està d'acord en la definició d'aquests termes: temperament i caràcter.Exposo breument el sentit que els hi donarem:

-El temperament és una característica bàsica que es manifesta en els primers anys de vida en el seu estat més pur. Encara que no és simplement innat, si se li suposa una certa influència genètica a la qual s'afegeix la influència de l'entorn en els primers anys de vida.

-El caràcter és la manera distintiva de ser i d'enfrontar-se a la vida, una persona. És el conjunt de trets personals, de reaccions i hàbits de comportament que s'han adquirit al llarg del creixement personal per les influències socials, culturals i educatives, i que conformen una tendència habitual de resposta. El caràcter és alhora permanent i millorable.

El temperament és la base sobre la qual es construeix el caràcter d'una persona. Hi ha aspectes del temperament d'un nen que poden influir en el seu caràcter de gran. La persona no és protagonista del seu temperament, en el sentit que no intervé com a subjecte actiu. Però si ho és del seu caràcter perquè en la construcció del mateix intervé com a subjecte de la seva pròpia educació.

Darrere d'una conducta determinada d'un nen o d'una nena, hi ha tot un episodi, tota una història que ha determinat el seu temperament i comença a determinar el seu caràcter. El seu coneixement és indispensable per motivar-lo millor, per conèixer quin tipus d'exigència necessita, quin tipus d'ajudes hem d'oferir, o cóm ha de ser el tracte que li dispensem.

Pot ser útil per encertar en els tractaments, classificar els diferents temperaments, i caràcters incipients en els nens, per ajudar a distingir-los i així actuar amb més coneixement de causa. Encara que hauríem d’advertir que qualsevol classificació és un reduccionisme de la realitat i, per tant, cal usar d'ella amb el suficient criteri i sense determinismes.

Una de les classificacions que s'ha fet servir és la que sorgeix de distingir tres factors: activitat, emotivitat i ressonància.

L'activitat seria aquella necessitat espontània d'actuar que senten unes persones més que unes altres. Un actiu seria aquell que busca i si cal crea ocasions d'actuar. Més que per realitzar una intenció concreta, actua pel plaer d'actuar. El no actiu seria aquell per a qui l'acció es presenta com una ocasió per vèncer-se, més que per a una ocasió de realitzar-se. Les dues tendències cal desposseir-les de tot matís laudatori o pejoratiu, ja que poden tenir, totes dues, aspectes favorables o desfavorables.

L'emotivitat és la commoció que ens produeixen els esdeveniments en la vida diària. Aquesta commoció pot ser més fort en uns que en altres. L'emotiu, amb una feble excitació en té prou per commocionar-se. El no emotiu necessitarà una excitació més forta per aconseguir el mateix resultat. Com en el factor anterior, tampoc cal considerar una de les tendències més favorable que l'altra.

La ressonància és la repercussió que les emocions tenen en l'ànim de les persones. Si les impressions produeixen una reacció en la conducta immediatament, en el moment de l'excitació, però s'obliden aviat tenim una ressonància primària. Si, per contra, triguen a repercutir, però costen d'oblidar, tenim una ressonància secundària. El primari seria aquell a qui l’equilibri perdut per l'emoció és ràpidament recuperat. En el secundari la commoció persisteix per molt temps.

La diferent manera de combinar aquests tres factors: actiu (A), no actiu (NA), emotiu (E), no emotiu (NE) i primari (P) secundari (S); poden donar-nos vuit tipus diferents, als quals se'ls pot donar qualificatius que ajuden a concretar però que no s'han de prendre ni com a pejoratius ni com a elogiosos. Està clar que normalment no es donen de forma exclusiva. El caràcter d'una persona s'aproxima més a un d'ells i pot tenir alguna cosa d'un altre.
AEP: Colèric                        A-NE-P: Sanguini               AES: Apassionat

A-NE-S: Flegmàtic             NA-EP: Nerviós                  NA-NE-P: Amorf

NA-I-S: Sentimental          NA-NE-S: Apàtic

En el següent article comentarem alguns consells per tractar cada un d'ells.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Educar: 1- Arrels i ales

Conte de Nadal: Sortir-se'n del guió.

Pares: 9 - Cóm es perd la confiança dels fills?