Família: 6 - Vacances!

Vacances!Als pares amb fills en edat escolar els pot semblar que els hi ve a sobre un període molt llarg de temps que serà difícil d’omplir amb contingut i que, des del punt de vista formatiu, el millor que es pot esperar d’ell és que s’acabi quan abans i que arribi aviat setembre.

No ha de ser així. El temps de vacances escolars no pot ser un parèntesi en la formació dels fills sinó un complement d’aquesta. L’educació no admet vacances.

Hem d’aconseguir que no es llenci a perdre aquest temps preciós de l’estiu, ple d’oportunitats de convivència familiar, de major coneixement mutu en el si de la família, de desenvolupament d’afeccions i de certes habilitats, d’aprofundiment en matèries d’interès, de coneixement de la natura i de la vida que ens envolta, de possibilitats de llegir, de practicar algun esport, i un llarg etcètera.

Hem d’evitar que la manca d’ordre, a causa de la disminució del treball habitual i el trencament de la rutina del temps normal, suposi per a tota la família, i en especial per els fills, un temps d’anarquia i oci indefinit on proliferi la permissibilitat i l’avorriment.

Per evitar-ho caldrà in mínim de previsió i planificació.

El primer pas per evitar l’avorriment i per no perdre el temps inútilment serà elaborar un horari conjuntament amb els fills. Un horari que tingui en compte els seus interessos i els de la família, i que fixi, entre altres coses, les hores d’aixecar-se, d’anar a dormir i dels menjars. Un horari que podrà ser més flexible que en altres èpoques, que es podrà modificar si les circumstàncies ho aconsellen però que servirà per ordenat les activitats, organitzar convenientment el temps de lleure i, a la vegada, ens permetrà saber el que fan i on estan.

Les activitats poden ser molt diverses en funció de l’edat i les circumstàncies personals de cadascú, però haurem d’ajudar-los a concretar-les al màxim, amb un cert realisme. Si, per exemple, ens sembla que una bona activitat és aprofitar part del temps per llegir, potser el que hem de fer és, el més aviat possible, concretar amb ells tres o quatre llibres escollits, buscar un moment adient per dedicar-se a la lectura i proposar uns terminis aproximats per cadascun d’ells. I alguna cosa semblant haurem de fer amb totes les activitats que es planifiquin. Si no ho fem així, correm el perill que vagin passant els dies sense aprofitar-los.

Moltes són les activitats que poden ser adequades en aquesta època de vacances: perfeccionar un idioma; aprofundir en alguna matèria del seu interès; iniciar, prosseguir o ordenar una col·lecció determinada: de minerals, d’insectes,...; ajudar un germà, familiar o conegut en els seus deures d’estiu; a partir d’una determinada edat realitzar algun treball remunerat que el responsabilitzi; dedicar-se a repassar assignatures mal superades al juny; practicar algun esport; llegir; ajudar en els treballs ordinaris de la llar i en els extraordinaris que es poden fer en aquest temps: pintar, jardí,...; fer excursions en bicicleta, a peu...; etcètera.

En algunes coses, acadèmies, institucions, clubs o grups d’esplai, poden ajudar a resoldre part del temps lliure dels fills, amb les activitats organitzades que ofereixen, però serà difícil que el resolguin completament. Per tant, els pares hauran d’agafar la iniciativa molts cops per programar alguna sortida o per orientar o participar en alguna activitat.

Les vacances són també un temps ideal perquè la família es coneix-hi millor. És moment per fomentar les tertúlies familiars, a la nit, al balcó, a la terrassa o quan i on sigui. Tertúlies on ens escoltem uns als altres. Si un ha arribat d’un campament ens explicarà el que ha fet i així participarem de les anècdotes i vivències de tots. Tertúlies per jugar a aquells jocs que reuneixen les famílies entorn d’una taula. Tertúlies per parlar, per cantar, per planificar alguna sortida, per explicar acudits, històries. Tertúlies que seran més esperades que una estona davant el televisor i que permetran enriquir-nos i comunicar-nos, ens faran conèixer-nos millor i estimar-nos més.

Podríem concretar en dos els objectius de la família en aquesta època d’estiu:
-         que el temps s’aprofiti convenientment i s’ocupi en activitats apropiades.
-         que de les vacances surti enfortida la nostra convivència familiar.

Per això caldrà que no ho deixem a la improvisació sinó que hi pensem i planifiquem amb el temps suficient, posant-hi una mica d’imaginació i molta il·lusió i bon humor per aconseguir-ho.
Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Educar: 1- Arrels i ales

Conte de Nadal: Sortir-se'n del guió.

Objectius: 7 - El valor de l'amistat en els fills