Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: octubre, 2014

Família: 15 - Famíla i televisió. Decàleg de funcionament.

Imatge
Familia i televisió. Decàleg de funcionament.
Es proposen uns principis i pautes de funcionament en forma de decàleg per tal de considerar la possible conveniència de la seva aplicació.
1-Elspares nopodenamagar oprohibirun mitjàpresenten les nostresvidescom és la televisió,pels possiblesperillso riscosque comporta. La televisió noés nibona nidolenta.El qualificatiuque es mereixeràestarà enfunció de l'úsque es faci d'ella.
2-La famíliaha de considerar lariquesade continguts queofereixen alguns programes. Ens permetenconèixer altrespaïsos, altres cultures, ens informen, ensmostrenlesgestesesportives, ensdescobreixen lesmeravelles de lanaturalesa, lesmanifestacionsartístiques, etc.

Família: 14 - Família i televisió. Impacte de les imatges.

Imatge
Família i televisió. L’impacte de les imatges.
Les mares i pares de família es queixen sovint de la influència negativa de la televisió sobre els seus fills, i en fan responsables a les diferents cadenes pels programes que emeten. Tenen raó, però això no els exclou de la responsabilitat que tenen d’evitar aquesta influència negativa. Donar la culpa al televisor pot ser una actitud fàcil, còmode i inùtil.
Abans de donar uns consells sobre la manera d’actuar davant la televisió en l’àmbit familiar,val la pena considerar un aspecte que potser no es té prou en compte i que és un factor important a l’hora de valorar la influència que la televisió pot tenir. Em refereixo a l’efecte de l’impacte de les imatges en l’espectador de televisió.